การออกแบบอุปกรณ์ช่วยหิ้วบรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติก เพื่อป้องกันโรคนิ้วล็อค

นาย ศศิบุตร จุลกิตติพันธ์
ผม นาย ศศิบุตร จุลกิตติพันธ์ นศ.ออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปี 4 กำลังทำงานวิจัยเรื่อง การออกแบบอุปกรณ์ช่วยหิ้วบรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติก เพื่อป้องกันโรคนิ้วล็อค จึงอยากขอคำแนะนำถึงวิธีการจับอย่างปลอดภัย อีกทั้งอยากขอความกรุณาขอสอบถามเพื่อ การออกแบบอุปกรณ์ช่วยหิ้วบรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติก เพื่อป้องกันโรคนิ้วล็อค ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (รอการติดต่อกลับทาง Email. [email protected] โทร.085 8484 942 )จึงขอแสดงความเคารพมานะที่นี้ นาย ศศิบุตร จุลกิตติพันธ์ นศ.ออกแบบผลิตภัณฑ์ มฟาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปี 4
คำตอบ