หญ้าปะคำ???

หญ้าปะคำเป็นอย่างไรไม่เคยรู้จัก???
คำตอบ