สวัสดีค่ะ

รัตติกาล ศรีบุญมี
สวัสดีค่ะอาจารย์ตอนนี้กลับบ้านหรือยังค่ะ หนูยังอยู่ที่ทำงานอยู่เลยค่ะ อาจารย์มีเวลาว่างบ้างมั้ยค่ะนอกจากตอนเที่ยงเพราะว่าหนูไม่ ค่อยจะเห็นอาจารย์ว่างเลย พักผ่อนบ้างนะค่ะ
คำตอบ

ตอบ รัตติกาลศิษย์รัก

วันนี้ (21 มกรา 52) ครูไปปฏิบัติราชการ รับเสด็จ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พร้อมท่านอธิการบดีและคณบดี

ที่โรงเรียน ตชด.รับปาปอร์ต  ซึ่งราชภัฏช่วยดูแล รร.ตชด.

ในด้านการพัฒนาครู พัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดห้องสมุด

ห้องเด็กปฐมวัย คอมพิวเตอร์ เพาะเนื้อเยื่อ  วันนี้..เป็นวันที่มี

ความหมาย เป็นบุญอย่างยิ่งที่ได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิด

จะเห็นว่า  ครูไม่อยู่ในมหาวิทยาลัย เพราะมีภารกิจที่ปฏิบัติ

ภายนอก บางวันไปเก็บข้อมูลวิจัย บางวันไปประชุม ไปเป็น

วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ ฯลฯ  ดังนั้น  นักศึกษาอาจไปหาที่ห้อง

ทำงานแล้วไม่เจอ..ด้วยเหตุต่าง ๆดังกล่าว  วิธีที่จะติดต่อ

คือ โทรศัพท์ เปิดรับ  24 ชั่วโมง เมลและเข้าไปในเว็บไซต์จ๊ะ

ขอบใจที่เป็นห่วงครู  สุขภาพเริ่มไม่ค่อยสบายเหมือนกันทั้งไอ

และนั่งรถเวียนหัวมากๆ  แต่..ก็สุขใจ