ขอรบกวนหน่อยนะคับ

เคารพอย่างสูง
อาจารย์กรเพชรที่เคารพครับ ผมขอรบกวนอาจารย์สักหน่อยนะครับ คือว่าผมได้เรียนวิชาการแต่งกลอน แล้วอาจารย์ได้สั่งให้แต่ง กาพย์สุรางคนางค์ ๒๘ ผมก็ได้ศึกษาฉันทลักษณ์ในหนังสือที่เรียนแล้วผมก็แต่งตามนั้น แต่เมื่อนำไปส่งอาจารย์ อาจารย์กลับบอกว่าผมแต่งผิด ตรงวรรคที่๖ ต้องให้สัมผัสกับวรรคที่๗ ด้วย ซึ่งผมก็ดูในตัวอย่างการแต่งแล้วมันไม่มีขอบังคับตายตัวไม่ใช่เหรอคับ(หรือว่าผมคิดผิดเองก็ไม่ทราบ)ผมจึงขอรบกวนอาจารย์กรเพชรช่วยตรวจดูและให้ขอแนะนำด้วยนะครับ(ที่ผมต้องมารบกวนถามอาจารย์นี้ก็เพราะว่าผมได้ใช้กาพย์สุรางคนางค์ ๒๘ นี้ในการสอบกลางภาคไปแล้วซึ่งมันมีผลต่อคะแนนที่ออกมา กว่าที่ผมจะได้งานคืนมาแล้วรู้ว่ามันผิดผมก็ได้สอบไปแล้ว ผมไม่ได้โทษอาจารย์ว่าอาจารย์ตรวจงานช้านะครับแต่ผมแค่เสียดายคะแนนสอบที่ผมน่าจะทำได้มากกว่านี้นะครับ) กาพย์สุรางคนางค์ที่ผมแต่งครับ(ผมแต่งเป็นคำเมืองนะครับ อาจารย์ครับถ้าอาจารย์รู้แล้วว่าผมเป็นใคร อาจารย์อย่าไปว่าให้อาจารย์ผู้สอนนะครับผมกลัวอาจารย์ท่านว่า ให้ถือว่าผมเป็นเด็กขี้สงสัยคนหนึ่งก็พอครับ) ดอกเอ๋ยดอกไม้ จ้าดนักมากหลาย เต็มทั่วขวานทอง ภาคใดมีหมด เหนือจดใต้ต้อง มีหื้อได้ย้อง ผ่อกอยม่วนใจ๋ สัสันมากมี กุดอดกุสี มะว่าใกล้ไกล๋ ก่ ต่างชูช่อ อวกรอจ่อใจ ล่อผมรไป หื้อได้ยินดี อันว่าจื้อดอก มีนักจ้นบอก มะหมดเสี้ยงตี้ ร้อยแปดปันเก้า ตั๋วเจ้าบอกนี้ ก็ยกเต้าอี้ เป๋นตั๋วอย่างจาม หยั่งดอกสีม่วง บานตกหล่นร่วง ก็หยั่งพวงคราม แหมดอกชงโค พุธโธดอกงาม มะเป๋นสองสาม งามแต้ชงโค สีเหลืองสีนวล สีสันน่าจวน หื้อเฮาอวดโชว์ คำปู้จู้สด มะปดมะโม้ อู้แต้งามโก้ แหมดอกเอื้องผึ้ง ชมพูบานเย็น สีสดงามเด่น ผ่อแล้วปออึ้ง ชวนชมบานชื่น สุขรื่นใจ๋จึ้ง งามล่อแต้นผึ้ง บัวหลวงบัวบาน พิกุลดอกแก้ว ผ่อกอยเห็นแล้ว ก็งามตะกาล ขาวบริสุทธิ์ สวยดุดหอมนาน มะลิใส่พาน ปู่จาพระเจ้า ดอกเข็มไหว้สา อาจารย์สุมา เปิ้นมีคุณเข้า สีสดฮ้อนแฮง สีแดงบ่ เศร้า ดาหลาปลูกเย้า กุหลาบเวียงพิงค์ ส้มป่อยส้มสุก ขึ้นต๋ามทั่วทุก ฮิมน้ำแม่ปิง เวลาต้องแดด สีแป๊ดสวยจริง กู่แม่ละมิง ของเวียงเจียงใหม่ ตี่เฮาบอกกกอย ก่ เป็นส่วนหน้อย เอามาเขียนใส่ ดอกมีมากนัก ฮู้จักจำใจ๋ มาบอกกล่าวไว้ หื้อได๋ฮู้นา เก็บเกร็ดตะหวา มาน้อมวันทา ไหว้สาเทพเจ้า จำปีหางหงษ์ พุดชงค์ดอกข้าว แป๋งต๋องสวยเบ้าเข้าแต่งแป๋งพร้อง มะลิดอกพุทธ ฮ้อยมาลัยดุจ ดั่งเส้นทองย้อง สิบนิ้วน้อมนบ ขอจบเคืองข้อง ตี้แต่งมาต้อง ก่ ขอสุมา หากผมสะกดผันวรรณยุกต์ผิดพลาดก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะครับ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าอย่างสูง ด้วยความเคารพและนับถือ (อาจารย์อย่าบอกนะครับผมกลัวจริงๆๆๆๆๆ)
คำตอบ
not yet answered
นายกรเพชร

เรื่องสัมผัสในกาพย์สุรางคนางค์ที่ถามมานี้ มี๒ วิธี

๑. ไม่บังคับสัมผัส ระหว่าง คำสุดท้ายวรรคที่ ๖ กับ คำที่สองในวรรคที่ ๗

๒. สามารถส่งสัมผัสได้เพราะช่วยให้ไพเราะขึ้นอีก เป็นที่นิยม

ดังนั้น จึงไม่ผิดถ้าจะใช้วิธีที่ ๑ ครับ เพราะไม่ใช่กฎเกณฑ์ข้อบังคับของคำประพันธ์

เรื่องนี้ค่อยๆ คุยกับอาจารย์ เอาหลักฐานตำราหลายๆ เล่มมาคุยกันก็น่าจะเรียบร้อยนะแต่ถ้าอาจารย์บอกว่า "ต้องทำตามฉัน" ก็อีกเรื่องหนึ่ง ไม่เสียหายนะครับ ทำแล้วไพเราะขึ้นก็น่าจะดีไม่ใช่หรือ / อ.กรเพชร

สวัสดีค่ะ อาจารย์กรเพชร หนูนาขอคำปรึกษาจากอาจารย์ได้ไหมค่ะ คือหนูทำภาคนิพนธ์เรื่อง คำสุภาพในภาษาไทยค่ะ หนูจะวิเคราะหืเรื่องคำสุภาพอย่างไรดีค่ะ หนูมีข้อมูลที่หามาแล้วส่วนหนึ่งค่ะ แต่ก้อคิดต่อยอดในการวิเคราะห์ไม่ค่อยได้ค่ะ รบกวนด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ