อยากทราบความหมายของ mednu ค่ะ

AOR
อยากทราบความหมายของ "MED NU" M = E = D = N = U = ขอคุณล่วงหน้า สำหรับคำตอบนะค่ะ
คำตอบ