วันครู

สุภาภรณ์ สวยสม
วันครูปีนี้ อาจาย์ไม่ได้พักผ่อนเลย ทุกคนเกิดมาก็ต้องมีครู ถ้าหากคนไหนบอกว่าไม่มีครูคงเป็นไปไม่ได้ อาจาย์อนงค์ศิริ เป็นอาจายืที่หนูจะเอาเป็นแบบอย่างคนหนึ่งค่ะ เพราะว่าอาจาย์เข้าใจนักศึกษาทุกเรื่องเลย
คำตอบ

ตอบ  สุภาภรณ์  ศิษย์รัก

วันครูปีนี้ ครูมีสุขใจ

เพราะศิษย์ห่วงใย

ให้ความอาทร

บุญมีแต่หลัง

แต่ครั้งปางก่อน

ขอมอบเป็นพร

แด่..ศิษย์คนดี (นะคะ)

รักศิษย์จ๊ะ/ครูอนงค์ศิริ