นามสกุล

สาโรช วรจิตติ
ผมมีคุณตาชื่อหลวงบำรุงอัสดร คุณยายชื่อประสิทธิ์ นามสกุลคล่องพยาบาล เห็นอาจารย์นามสกุลคล่องพยาบาลจึงอยากทราบว่าอาจารย์เป็นญาติทางใดกับคุณตาครับ ขอบคุณครับ
คำตอบ