เรียนถามอาจารย์ วิธีการทำให้นักเรียนนักศึกษาเป็นคนหัวรุนแรง

นักเรียนหัวไม่ดีั
เรียนถามอาจารย์วิธีการทำให้นักเรียนนักศึกษา
เป็นคนหัวรุนแรงลงชื่อขับไล่เดินขบวน ไม่ทราบว่า
มาจากบทเรียนบทไหน?ในหนังสือ หรือเป็นเทคนิค
ในการบริหารจัดการคณะยุค 2007 ฉบับพิเศษ
หรือในบทเรียนเรื่อง OAC ย่อมาจาก
โอ้!! Oคณบดีไปไม่อยู่ Aไอ้กระผม Cก็คลิ~เอ็จเองเลย
คำตอบ