คำถาม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะช่วยประเทศหรือฉุดประเทศ
คำตอบ
not yet answered

แน่นอนครับ สุราส่งผลกระทบหลายๆด้าน ทั้งสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ จึงเป็นผลเสียต่อประเทศชาติ ยืนยัน 100%

แน่นอนครับ ฉุดประเทศลง