การเบิกค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน

จ.ส.อ.สำเร็จ ชัยกิจกรณ์
บิดาของ จ.ส.อ.สำเร็จ ได้เข้ารักษาเป็นคนไข้ในโรงพยาบาลค่ายจิระประวัติ ซึ่ง จ.ส.อ.สำเร็จไม่ได้ไปทำสิทธิเบิกจ่ายตรงไว้ แต่ไปทำสิทธิที่ ร.พ.อุทัยธานีไว้ และได้ทำข้อมูลการเบิกจ่ายไว้ในระบบของกรมบัญชีกลางไว้แล้ว ขอถามว่ากรณีที่บิดาของ จ.ส.อ.สำเร็จ ต้องทำต้นสังกัดมาแจ้งที่โรงพยาบาลแห่งนี้ แต่ถ้าจะนำเลขบัตรประชาชนตรวจสอบสิทธิของบิดาและของจ.ส.อ.สำเร็จ ไปแจ้งโรงพยาบาลเพื่อเบิกจ่ายคนไข้ในได้หรือไม่แทนการทำเบิกต้นสังกัดได้หรือไม่
คำตอบ
not yet answered

ปกติการทำเบิกจ่ายตรงจะสามารถเข้ารับการรักษาได้ ณ ที่ทีท่านทำไว้โดยไม่ต้องทำต้นสังกัดเพี่ยงยื่นบัตรจ่ายตรงของ รพ นั้นๆ และบัตรประชาชนเท่านั้น