แบบจำลองเศรษฐกิจมหภาคเชิงพลวัตร(Macroeconomic Dynamic Model)

แบบจำลองเศรษฐกิจมหภาคเชิงพลวัตร
อยากทราบความหมาย และตัวแบบจำลองเศรษบกิจมหภาคเชิงพลวัตร องค์ประกอบ ตัวแปร และรูปแบบสมการที่สำคัญอะไรบ้าง ขอบคุณมากครับ

หนูอยากถามว่าไก่กับไข่อะไรอร่อยกว่าหรืออะไรออกก่อนกันก็ได้ค่ะป๋า

คำตอบ