น้ำมันจากจุลสาหร่าย พลังงานทดแทน

joojoo
สวัสดีค่ะ ขอทราบเรื่องเกี่ยวกับน้ำมันจากจุลสาหร่ายทั้งสายพันธุ์ของจุลสาหร่าย วิธีการเลี้ยง อาหารที่เหมาะสม และชื่อหน่วยงานพร้อมที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ที่ทำการวิจัยเกี่ยวกับน้ำมันจาก จุลสาหรายเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนด้วยค่ะ ด่วนมากค่ะ เนื่องจากจะนำไปทำรายงานเสนออาจารย์น่ะค่ะ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ
คำตอบ