การเขียนรายงาน วฐ.2/1


ครูวัฒนาครับผมขอดูตัวอย่าง วฐ.2/1 ที่เป็นแบบอย่างที่ดีและประสบผลสำเร็จมาแล้ว ว่าควรเขียนแนวไหน ของผมเขียนไปเขียนมาเกิน 10 หน้าผมจะปรับตรงไหน จะตัดตรงไหนก็กังวลไปหมด เลยอาจคิดว่าเราทำผิดแปลกไปหรือเปล่า เพราะบางทีเขียนเป็นข้อ ๆ มันก็เลยดูเยอะ ช่วยส่งตัวอย่างที่สำเร็จและดี ๆ มาให้ผมดูเพื่อปรับของผมหน่อยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น


คำตอบ (1)

เรียน อ. ประทุม

ตัวอย่างไม่มีค่ะ ที่มีก็ยังไม่ดี ศึกษาจาก website http://gotoknow.org/blog/wattana44/191964 เขียนเฉพาะที่เราทำจริง (งานสอน )ทำได้ดี เป็นระบบ ต่อเนื่อง ตัดงานประจำ เหมือน ๆ คนอื่นออก หัวข้อสำคัญที่ต้อง เขียนให้ดี เขียนอย่างเป็นระบบ เช่น : ปัญหา ทางเลือก วิธ๊แก้ การดำเนินการPDCA มีข้อมูลอ้างอิง : จำนวนนักเรียนที่มีปัญหา จำนวนที่แก้ไขได้ ความพึงพอใจ มีทฤษฎีเป็นพื้นฐาน : ใช้รูปแบบการสอน อะไร เช่น 4 mat cooperative ฯลฯ ผลตามวัตถุประสงค์ (2) คุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะ เขียนผลงานที่แสดงว่า 1. มีความรู้ ความเข้าใจ งานระดับพื้นฐาน แสดงด้วยผลงาน สื่อ การสอน รูปแบบการบริหาร การนิเทศ แนะนำ มีแผน กลยุทธ์ ระบบ โครงสร้าง วิธีการ 2. มีความสามารถในการปฏิบัติออกแบบการเรียนรู้ริเริ่มสร้างสรรค์ ปรับประยุกต์ พัฒนาตนพัฒนาวิชาชีพ 3. มีทักษะในงานตามหน้าที่ มีเทคนิกวิธีการ กระบวนการ เครื่องมือเหมาะสม แก้ปัญหาได้ ส่งผลให้ผลงาน ผู้เกี่ยวข้อง มีคุณภาพตามมาตรฐาน ได้รับการยอมรับ ได้รางวัล ตำแหน่งความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี