สวัสดีครับ

ปรารถนาสิ่งใดในปฐพี เอาความดีแลกได้ดั่งใจจง ขอให้มีความสุขกับชีวิตและสนุกกับการใช้ชีวิตมากๆครับ อืม ผมยังหาเรื่องที่สนใจอยู่อะครับ ในดุษฎีนิพนธ์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ มรภ.ภูเก็ต สนในเรื่องแรงงานข้ามชาติ และความมั่นคง รวมถึงเรื่องอัตลักษณ์ทางเพศ และยาเสพติด ตอน ปริญญาโท ผมทำเรื่องการบำบัดรักษาของโรงพยาบาลและการสนับสนุนทางสังคมกับการเลิกใช่้ยาบ้าอะครับ
คำตอบ