ช่วยตอบให้หน่อย

นาย ยิ่งยศ ลีลาศีลธรรม เลขที่ 3 วิทยาศาสตร์ออกกำลังกาย
การออกกำลังกายแล้วอาบน้ำดีหรือไม่
คำตอบ
not yet answered

ออกกำลังกายเสร็จประมาณกี่ชั่งโมง กี่นาที

จะได้ตอบถูก

การเก็บรักษาอุปกรณ์แฮนด์บอล