ชื่อน้ำมันออย

ที่ใช้ชื่อนี้เพราะออยแปลว่าน้ำมันใช่หรือเปล่า
คำตอบ