สีนำ

สีนำวาดอยากใหมครับ
คำตอบ
not yet answered
นางสาว เกวลี บุญบา

ก็คงวาดไม่ยาก ศิลปะก็คือศิลเปอะค่ะ