แมนๆ

นี่เรามีแบบสำรวจมาให้ทำช่วยทำหน่อย

1.ลักษณะของแมน

ก.หล่อ 

ข.หล่อมาก

ค.หล่อที่สุด

เสร็จแล้วก็ส่งให้คนอื่นทำด้วยนะ

คำตอบ