การเบิกค่าเช่าบ้าน

สุรีย์ สุขเจริญ
บรรจุ อบต.ครั้งแรกที่ลพบุรี 16 ส.ค.47 ย้ายมาอยุธยา 1 มิ.ย.48 หากต้องการเบิกค่าเช่าบ้านของบิดาที่จังหวัดสระบุรีระยะทางห่างจากอยุธยา 15 กิโลเมตร ซึ่งต่างท้องที่กันทำได้หรือไม่ หากใช้ระเบียบค่าเช่าบ้าน พ.ศ.2548 หรือไม่ได้ใช้ระเบียบข้อใด หากไม่ได้ไม่ต้องการเบิกเพราะกลัวเรียกเงินคืน
คำตอบ
not yet answered

แนะนำให้โทรเข้าเบอร์กลาง กรมบัญชีกลาง แล้วให้ประชาสัมพันธ์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ เพื่อหารือได้เลยนะครับ โทร. 0-2271-0686-90, 0-2273-9024, 0-2273-9613-4 Call Center 0-2270-6400