บทปฏิการทางวิทยาศาสตร์เรื่อง การทดสอบหาสารอาหาร ของนักเรียนชั้นม.2 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร จ.อุบล

เด็กหญิงหัสดี เชื้อชัย
พวกหนูจะทำการทดสอบหาสารอาร เพื่อจะเข้ารวมการประเมิน โรงเรียนดีใกล้บ้าน และพวกหนูก็จะมีการต่อยอดความรู้ดังนี้ 1.เต้าหู้นมสด 2.ทองม้วนผำ 3.เยลลี่สมุนไพร ซึ่งพวกหนูก็ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกวิธีการต่อยอดอะไรจึงอยากให้อาจารย์ช่วยให้คำแนะนำและเลือกให้หน่อยค่ะ ช่วยตอบด้วยค่ะ
คำตอบ