กติกาแฮนด์บอล

วัน PE.
* การลงโทษ 1. การเตือนโดยไม่มีการบันทึก 2. การเตือนที่ผู้ตัดสินแจ้งให้กับผู้จับเวลาและผู้บันทึกทราบ โดยการใช้บัตรสีเหลือง หมายเหตุ การเตือนทั้งทีมไม่ควรเกิน 3 ครั้ง ผู้เล่นคนอื่นๆ ทำผิดอีกจะไม่มีการเตือน แต่จะให้เป็นการสั่งพักเท่านั้น 3. การสั่งพัก จะต้องแสดงสัญญาณมือให้ผู้เล่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้บันทึก ผู้จับเวลา ได้เห็นอย่างชัดเจน (ชูมือข้างหนึ่งขึ้นและเหยียดนิ้วขึ้น 2 นิ้ว) การสั่งพักโดยปกติหยุดพัก 2 นาที แต่ถ้าเป็นผู้เล่นคนเดิมถูกสั่งพักเป็นครั้งที่ 3 ผู้เล่นคนนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน 4. การตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน -ผู้เล่นที่ไม่มีสิทธิ์เกี่ยวข้องเข้าไปในสนาม -การทำผิดอย่างร้ายแรงที่เกี่ยวกับการเข้าเล่นกับคู่ต่อสู้ -กระทำโดยไม่มีน้ำใจเป็นนักกีฬา -ถูกสั่งพักครั้งที่ 3 -ก้าวร้าวเจ้าหน้าที่หรือผู้เล่นนอกสนามแข่งขัน หมายเหตุ การตัดสิทธิ์จากการแข่งขันผู้เล่นในสนาม จะต้องทำคู่ไปกับการสั่งพัก 5. การไล่ออกจากการแข่งขัน เมื่อมีการทำร้ายกันในสนาม หมายเหตุ การทำร้าย คือการรุกราน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำต่อร่างกายผู้อื่น เช่น ผู้เล่น ผู้ตัดสิน ผู้บันทึก ผู้จับเวลา เจ้าหน้าที่ หรือผู้ชม (การไล่ออกจากสนามผู้ตัดสินจะใช้สัญญาณ ยกมือไขว้เหนือศีรษะ) ผู้เล่นอื่นที่ถูกไล่ออกจากสนามจะไม่อนุญาตให้ผู้เล่นอื่นเข้าแทน ผู้ถูกไล่ออกจะต้องออกจากสนามแข่งขัน และนอกบริเวณที่นั่งผู้เล่นสำรอง 6. ถ้าผู้รักษาประตูถูกสั่งพัก ตัดสิทธิ์ หรือไล่ออก จะอนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้รักษาประตูสำรองเข้าแทนได้ ในกรณีนี้ผู้เล่นในสนามจะต้องออกจากสนามแทน 7. การกระทำที่ไม่มีน้ำใจเป็นนักกีฬา หรือการก้าวร้าว จะพิจารณาโทษดังนี้ -การตัดสิทธิ์ก่อนการแข่งขัน ผู้เล่นในทีมนั้นจะได้เล่นโดยมีจำนวนผู้เล่นเต็ม 12 คน -การตัดสิทธิ์ระหว่างการแข่งขัน จะมีการเตือนก่อน และถ้าทำการก้าวร้าวซ้ำ จะถูกพิจารณาลงโทษตัดสิทธิ์การแข่งขัน -การตัดสิทธิ์หลังการแข่งขัน มีการเขียนรายงาน
คำตอบ
not yet answered

อยากทราบทักษะเบื้องต้นของกีฬาแฮนด์บอล

การยิงประตูและการป้องกันกีฬาแฮนด์บอล

อยากทราบการเก็บดูแลรักษาอุปกรณ์กีฬาแฮนบอล

การดูแลรักษาอุปกรณ์แฮนด์บอล

อยากทราบว่าวิธีป้องกันเป็นอย่างไร

อยยากทราบว่าการป้องกันแฮนด์บอลเป็นอย่างไรต้องกราด่วนจะเอาไปส่งคุณครู

อยยากทราบว่าการป้องกันแฮนด์บอลเป็นอย่างไรต้องการด่วนจะเอาไปส่งคุณครู

การเก็บรักษาอุปกรณ์แฮนด์บอล

การดูแลรักษาอุปกรณ์แฮนด์บอล

อยากรู้วิธีเก็บรักษาอุปกรณ์ของแฮนบอล

การดูแลรักษา อุปกรณ์ของกีฬาแฮนด์บอล

ประโยชน์ มารยาท

ความปลอดภัย

และการดูแลรักษาอุปกรณกีฬาแฮนด์บอล

การเก็บรักษาอุปกรณ์ทำอย่างไรคะ

พ่อมีงตายหรออีเหี๊ย...

ทำไม "พัณณิตา มูลมิ่ง" พูดหยาบจังเลยล่ะคะ นิสัยไม่ดีเลย

ทำไมข้าวหอมจึงต้องมาว่าพลอยด้วยคะ ข้าวหอมอยู่โรงเรียนศรีอรุโณทัยค่ะ ป.4/4 ค่ะ

อะไรว่ะไม่ครบ เอามาทำไมไม่เห็นครบ ฮ่ะ ฮ่ะ

โรงเรียนเดียวกับเราเลยพลอยแต่เราอยู๋ 4/2

นี่เราโครันอ่ะ

ขอวิธีดูแลรักษาอุปกรณ์กีฬาแฮนด์บอลค่ะ

ดีตงไหน

โรงเรียนศรีอรุโณทัย จังหวัดระนองป่าว..

อยากรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาอุปกรณ์การเล่นแฮนด์บอลอ่ะคัฟ