ขอคำแนะนำเรื่อง Lab วิทยาศาสตร์กายภาพ ม.ต้น

อนงค์ สีหาพงษ์
เรียน อาจารย์ชัดเจนที่เคารพ หนูเป็นครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี หนูขอคำปรึกษาอาจารย์เรื่อง Lab วิทยาศาสตร์กายภาพ (ม.ต้น) ที่จะเตรียมประเมินดังนี้ค่ะ เรื่องที่ 1 การทดสอบสารอาหาร ต่อยอดโดยประยุกต์ใช้หลักการตกตะกอนของโปรตีนเพื่อนำไปทำเต้าฮวยฟรุ๊ตสลัด (ม.2) เรื่องที่ 2 การเผาไหม้ของเชื้อเพลิง (ไม้) ต่อยอดโดยการเผาถ่านประสิทธิภาพสูงและน้ำส้มควันไม้ (ม.2) เรื่องที่ 3 Photo sensor ต่อยอดโดยการทำเครื่องปรับเสียงไซเรนด้วยแสง (ม.3) หนูอาจจะส่งมาขอคำปรึกษาจากอาจารย์ช้า แต่ก็ได้ลงมือทำไปแล้ว รบกวนอาจารย์ช่วยเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะ ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ
คำตอบ
not yet answered

ถ้าใช้ซีรั่มที่มีปริมาณbilirubinสูงมากๆควรแก้ไขด้วยserum blank(ซีรั่มผสมน้ำยาbiuretที่ไม่ใส่CuSo4,5H2O)เพราะอะไรค่ะ