สวัสดีครับ และ ขอบคุณ ท่าน Beeman

ผมพยายามตอบคำถาม (คำชม) อยู่หลายครั้ง ไม่สำเร็จครับ  ใช้  แก้ไขคำตอบ  ไม่ทราบผิดตรงไหน ?
คำตอบ

เรียน ท่านอาจารย์ Panda

  • ท่านอาจารย์คลิกตรงแก้ไขคำตอบ ด้านล่างของคำถาม ก็จะตอบได้ครับ
  • ขอขอบคุณ ที่อาจารย์มาตั้งเป็นคำถามใหม่ให้ผมได้ตอบครับ
Panda
คงเป็นปัญหาจากระบบยังไม่นิ่งนะครับ (ผมเดา) เพราะวันนี้ก็ยังเป็นอยู่  (HTTP 500 Internal Server Error) คงต้องรอให้ทางฝ่ายเทคนิคแก้ไขต่อไป
beeman 吴联乐

เรียนท่านอาจารย์ Panda

  • บางครั้งเรากดเร็วไป ก็เกิด Error ขึ้นได้
  • เราก็กลับมากดซ้ำผึกครั้ง
  • หรือเราย้อนกลับไปทางเดิมก็ได้ครับ