ขอทราบ

นักเรียน
กราบนมัสการพระคุณเจ้าค่ะ คือว่า อยากให้ท่าน ช่วยอธิบายเรื่อง บาลีไวยกรณ์ เรื่อง ปัจจัย ลิงค์ กรรมวาจก ตัทธิต อย่างละเอียดอ่ะค่ะ แล้วก็อยากทราบว่า ถ้าเรียนภาษาบาลี จำเป็นต้องรู้คำศัพท์อย่างละเอียดไหมค่ะ
คำตอบ
  • แนะนำว่า ไปซื้อหนังสือมาอ่านดีกว่า...

ตอนเรียนบาลีนั้น พอเรียนไปได้ประมาณ ๑-๓ เดือน เวลาอาจารย์จะอธิบายอะไร จะยกประเด็นที่เรียนมาแล้วตั้งแต่วันแรกๆ และประเด็นที่จะเรียนอีก ๒-๓ เดือนข้างหน้ามาด้วย ซึ่งนักเรียนต้องทนฟังซ้ำๆ ซากๆ จนกว่าจะเข้าใจเป็นระบบ ดังนั้น จึงมิใช่เรื่องที่จะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ...

ยอมรับว่าอาตมาด้อยความสามารถที่จะอธิบายให้เข้าใจได้ คุณโยมต้องไปหาผู้อื่นที่มีความสามารถ...

เจริญพร