สอบถามเรื่อง adsense กับ gotoknow.org

ผมกำลังศึกษาเรื่อง adsense แม้พอเข้าใจดีกว่าการเกิดเป็นมนุษย์ หรือคน KM ไม่ควรให้ความสำคัญกับเรื่องเงิน แต่การเรียนรู้เพื่อไปเล่าให้คนอื่นฟังว่า การเขียนเรื่องดี ๆ หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับใครต่อใคร เพื่อการศึกษา เพื่อการแลกเปลี่ยน และได้ประโยชน์เป็นรูปธรรมนั้นต้องทำอย่างไร เพราะมีคนไม่น้อยตีความว่ารูปธรรมมักต้องออกมาเป็นตัวเงิน ก็พบว่ามี Blog หลายแห่งบริการการติด Adsense แต่การติด Adsense ในบางเว็บไซต์อาจผิดกฎก็ได้ การจะทุ่มเทเขียนอะไรในเว็บไซต์หนึ่ง หรือหลายเว็บไซต์พร้อมกัน จำเป็นต้องเลือกที่จะทุ่มเท่ บนเวลาที่มีจำกัด คือ 24 ชม. จึงขอเรียนถามว่าติด Adsense ผิดกฎของ gotoknow.org หรือไม่ เพราะถ้าผิด หรือไม่ผิด จะได้เล่าให้ใคร ๆ ฟัง และเลือกใช้อย่างสมเหตุสมผล
คำตอบ

สวัสดีค่ะ อาจารย์บุรินทร์
 
GotoKnow.org มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้งานบล็อกเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการจัดการความรู้แก่กลุ่มคนทำงานค่ะ และนโยบายการให้บริการ (http://gotoknow.org/policies) ในข้อที่ 13 ได้ระบุไว้ว่า "สมาชิก ไม่สามารถเข้าร่วมการโฆษณาขายสินค้าหรือบริการภายใต้การใช้บริการของ GotoKnow เพราะเนื่องจาก GotoKnow เป็นเว็ปไซต์ที่เน้นผลประโยชน์เพื่อสังคมโดยไม่หวังผลกำไรใดๆ"
 
ดังนั้นการใส่ Adsense จึงไม่สอดคล้องกับนโยบายการให้บริการของ GotoKnow.org ค่ะ