ประโยชน์การออกกำลังกาย

น.ส รจนา ติ๊บมูล 51134302 เลขที่ 46
การออกกำลังให้สุขภาพดีไม่ต้องใช้เวลามากมาย เพียงแค่วันละครึ่งชั่วโมงก็พอ และก็ไม่ต้องใช้พื้นที่หรือเครื่องมืออะไร มีเพียงพื้นที่ในการเดินก็พอแล้ว การออกกำลังจะทำให้รูปร่างดูดี กล้ามเนื้อแข็งแรง ป้องกันโรคหัวใจ ป้องกันโรคกระดูกพรุน ป้องกันโรคอ้วน การออกกำลังกายทำให้ร่างกายสดชื่น มีพลังที่จะทำงานและต่อสู้กับชีวิต นอกจากนั้นยังสามารถลดความเครียด
คำตอบ
not yet answered

การออกกำลังกายด้วยการเดินเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถทำให้ร่างกายแข็งแรงได้นะครับ การออกกำลังกายที่ดีนั้น ร่างกายควรจะมีการเคลื่อนไหวทุกส่วน และการออกกำลังกายนั้นต้องทำติดต่อกันจึงจะได้ผลที่ดี