คนศรีสะเกษ

ผมก็เป็นคนจังหวัดศรีสะเกษนะครับ ผมอยากทราบว่าเอกลักษณ์ของคนศรีสะเกษ มีอะไรบ้าง ที่ขึ้นชื่อ ผมยังมองไม่เห็นที่มันเป็นเอกลักษณ์เลย
คำตอบ
not yet answered
Konkasin

ตอบผู้ไม่แสดงตน :

ที่เด่นชัด คือ

1.สำเนียงเสียงแห่งภาษา คนทั่วไปพูดว่าตาย แต่คนศรีสะเกษ (แท้) พูดว่า ต้าย

เช่น เขาจะทำอะไรให้ได้หรือต่อสู้ให้ถึงที่สุด จะมีสำเนียงว่า ต้ายเป็นต้าย หรือคนทั่วไปพูดว่า เป็นกันเอง คนศรีสะเกษ (แท้) จะพูดว่าคนกันเอ้ง หรือ โตเอง ก็จะพูดว่า โต้เอ้ง

2.ผิวขำ น่ารัก ดูไม่เบื่อ และน่าค้นหา