การผันวรรณยุกต์

พี
อยากทราบการผันวรรณยุกต์ของคำต่อไปนี้ ต่าง โต๊ะ เดี่ยว ก้าง จบ ปลา อาบ ตู้ เจ็บ เดี๋ยว
คำตอบ

ก่อนอื่นต้องอ่านและทำความเข้าใจเรื่องการผันวรรณยุกต์ที่นี่ก่อนนะคะ

http://www.st.ac.th/bhatips/gramma3.htm

อักษรกลาง
ก จ ด ฎตฏ บ ป อ
คำเป็น
    คำเป็นพื้นเสียงเป็น  เสียงสามัญ   เช่น   การ
คำตาย
คำตายพื้นเสียงเป็น เสียงเอก  เช่นกัด

อักษรสูง
ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห
คำเป็นคำเป็นพื้นเสียงเป็น  เสียงจัตวา   เช่น สาว
คำตาย
คำตายพื้นเสียงเป็น  เสียงเอก   สัตว์

อักษรต่ำ
(อักษรที่เหลือ ๒๔ ตัว)
คำเป็น          ม้า
คำตายเสียงยาว    ราก
คำตายเสียงสั้น     รัก

คำเป็นพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญ หากผันร่วมกับอักษรสูงจะผันได้ครบ ๕ เสียง เช่น  คา   ข่า   ค่า(ข้า)   ค้า   ขา

ต่าง  เดี่ยว ก้าง  ปลา  ตู้  เดี๋ยว        อักษรกลางคำเป็นผันตรงตามรูปวรรณยุกต์   รูปวรรณยุกต์ใดก็เสียงนั้น    ส่วนคำว่าพื้นเสียง  คือคำที่ไม่มีเสียงวรรณยุกต์   อักษรกลางคำเป็นพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญค่ะ

 

 

จบอาบเจ็บโต๊ะ    ทั้งหมดนี้เป็นอักษรกลางคำตาย   อักษรกลางทุกคำมีเสียงตรงตามรูปวรรณยุกต์   อักษรกลางคำตายพื้นเสียงเป็นเสียงเอกค่ะ