สร้างแพลนเน็ต

  • อาจารย์เข้าไปสร้างแพลนเน็ตนะครับ
  • ลองนำบันทึกเข้าแพลนเน็ต ดร. ไสวที่ มอ.นะครับ
  • ถ้าทุกคนรู้จักบันทึกอาจารย์จะมีประโยชน์มาก
  • ให้ผมแนะนำไหมครับใน gotoknow
  • ขอบคุณครับผม
คำตอบ