คะแนน

ฟ้าคราม
อาจารย์ คะแนนสอบของป.บัณฑิตออกหรือยังค่ะ หนูหาไม่เจออาจารย์ตอบในบล๊อกของใครหรือค่ะ
คำตอบ

 ตอบ  ศิษย์ สค.วค.

คะแนนสอบตรวจเรียบร้อยแล้วค่ะ  คะแนนเต็ม  60  คะแนน สูงสุดได้

56  ต่ำสุดได้  48  ใครอยากรู้ก็ต้องเมล เพราะเปิดเผยในเว็บไม่ควร

ว่าแต่ ฟ้าครามเป็นใครครูจะบอกคะแนนให้ได้อย่างไรจ๊ะ