รบกวน สอบถามการวิจัยในชั้นเรียนครับ

สวัสดีครับ อาจารย์ ผมเป็นนิสิตทุน สควค.ครับ ซึ่งเรียนจบ ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์มา ซึ่งต้องศึกษาต่อทุึน ในคณะศึกษาศาสตร์เพื่อเป็นครู ตามสัญญาของ สควค.ครับ จึงไม่ค่อยจะรู้เรื่องการวิจัยมากนัก ตอนนี้ผมฝึกสอนที่อยู่ โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ผมสอนคอมพิวเตอร์กราฟิก ซึ่งการสอนคอมพิวเตอร์นี้ คือให้นักเรียนทำเป็นชิ้นงาน ตกแต่งภาพต่างๆ แล้วก็ส่งงานในคาบ(เพื่อไม่ให้เป็นการบ้าน) การส่งงานนี้มีเพื่อผมจะดูว่านักเรียนเข้าใจในสิ่งที่ผมสอนหรือเปล่า มีผลตอบกลับว่าอย่างไร เพื่อผมจะได้แก้ไขในคาบถัดไป และก็หากนักเรียนทำงานผิดพลาดตรงไหน ก็จะได้เสนอแนะนักเรียน หากคนไหนทำชิ้นงานดี ก็จะ เอามาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนคนอื่นดู แต่ปัญหาคือ นักเรียนส่งงานโดยใช้อีเมลล์ของโรงเรียนไม่ได้ เพราะอีเมลล์ของโรงเรียนค่อนข้างจะจำกัดพื้นที่ และเกิดปัญหาบ่อยๆ ผมเลยเกิดปัญหาในการเรียนการสอน ว่า ไม่มีผลงานของนักเรียนดู เหมือนเราจะไม่ค่อยรู้ว่า จริงๆแล้วนักเรียนรู้เรื่องที่เราสอนอยู่หรือไ่ม่ ผมเลยสอบถามนักเรียนว่าทำไม ถึงไม่ส่งงาน นักเรียนก็จะบอกว่า ส่งแล้วแต่ส่งไม่ได้ (บางคน ยังไม่ส่ง ก็แอบอ้างได้ว่าส่งแล้ว) ซึ่งเป็นปัญหาในการเรียนการสอน ,บางคนบอกว่าส่งอีเมลล์บางครั้งยุ่งยาก ผมเลยคิดเขียนโปรแกรมขึ้นมาเพื่อช่วยในการส่งงาน และครูก็จะได้รับผลงานของนักเรียน มีผลตอบสนอง ไปยังนักเรียน คือ ครูจะได้ปรับปรุงวิธีการสอน หรือ ครูเสนอแนะนักเรียนได้ถึงสิ่งที่นักเรียนขาดตกไป และวิธีแก้ไขต่าง ๆ ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้มากขึ้น ซึ่งโปรแกรมนี้ผมทดสอบนำมาใช้จริงแล้ว ปรากฏว่าใช้งานได้ดี กระบวนการเรียนการสอนก็ดีขึ้น อีกทั้งผมยังเขียน blog รายวิชาไว้ใน gotoknow เพื่อให้นักเรียนสามารถทบทวนเนื้อหา หรือดาวโหลดเอกสารต่างๆ เพื่อเรียนรู้จากที่บ้านได้ ผมเลยจะสอบถามอาจารย์ครับว่า - ผมจะทำวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง เกี่ยวกับการส่งงานนี้ได้หรือไม่ ถ้าทำได้ ควรจะตั้งชื่อว่าอย่างไรดี หรือว่าถ้าไม่ได้เพราะอะไรครับ - ถ้าผมทำวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการส่งงานไม่ได้ ผมจะทำวิจัย แบบใช้ blog ช่วนในการเีรียนการสอนได้หรือไม่ ตอนนี้ผมสับสนมากครับ การวิจัยผมก็ต้องทำด้วย เลยขอรบกวนอาจารย์ช่วยตอบคำถามหน่อยนะครับ
คำตอบ

ตอบ  นักศึกษาทุน สค.วค.คนเก่งครับ

อาจารย์เพิ่งเข้ามาอ่าน Blog เพราะไปคอยดูพระจันทร์และฝนดาวตก

อยู่ค่ะ ดีใจที่ได้รับความสนใจและได้รับความไว้วางใจ ที่เข้ามาแวะ

เยี่ยมและมีคำถาม  ซึ่งเป็นคำถามที่ดีมากๆ  อย่างน้อยเป็นประโยชน์

สำหรับผู้อื่นที่มีความสนใจ  ในความเห็นของอาจารย์ของตอบว่า

ที่เล่ามาทั้งหมดนั้นแหละคือเริ่มงานวิจัยในชั้นเรียน จากปัญหาที่เกิด

ขึ้นและหาทางแก้ไขปัญหา  อยากให้นักศึกษาเริ่มเขียนโครงร่างของ

งานวิจัย  ชื่อเรื่องสามารถตั้งได้หลายชื่อ เช่น  การสร้างโปรแกรม...

เพื่อแก้ไขปัญหาการส่งงานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนชั้น....

หรือ  การทดลองใช้โปรแกรม....เพื่อแก้ไขปัญหาการส่งงานทางสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนชั้น.....เป็นต้น  จากนั้นก็ลองเขียนจุดประ

สงค์หรือจุดม่งหมายการวิจัย  ถ้าสนใจรายละเอียดอาจารย์มี Power

Point การวิจัยในชั้นเรียน  แจ้งเมลให้ทราบแล้วอาจารย์จะส่งไปให้นะ

ครับ เทอมนี้อาจารย์ก็ได้สอนศิษย์สค.วค. รุ่นที่ 11 ที่ราชภัฏ

เชียงใหม่ เห็นสนใจอย่างนี้  อยากแบ่งปันอะไรๆให้ รีบๆส่ง

เมลมานะครับ 

 

 

Ge'Radt

ขอบคุณอาจารย์มากครับ

แต่ อาจารย์ที่ มศว บอกผมว่า เรื่องของผมไม่ใช่การวิจัยในชั้นเรียน ผมก็สงสัยเหมือนกันครับ ผมเลยสอบถามอาจารย์จากหลายๆแห่ง ซึ่ง อาจารย์ที่ื มอ. ก็บอกว่า ใช้เป็นงานวิจัยในชั้นเรียนได้ เพราะ แก้ัปัญหาการเรียนการสอน

แต่อาจารย์ที่ มศว บอกว่า ต้อง แก้ปัญหาการเรียนรู้ ของนักเรียน วิจัยของผมเป็นวิจัยเชิงบริหารจัดการมากกว่า อาจารย์ มศว เลยบอกผมว่าไม่ใช่การวิจัยในชั้นเรียน ผมสับสนมากครับอาจารย์

แรกๆคือเท่าที่ผมรู้คือ การวิจัยในชั้นเรียน เป็นการวิจัยเพื่อสำรวจปัญหา แล้วแก้ปัญหาในการเรียนการสอน

แรกๆ ผมก็เจอปัญหาการส่งงานของนักเรียน ผมเลยคิดว่าผมจะทำวิจัยการส่งงานนี่แหละ โดย เขียนโปรแกรมช่วย ให้นักเรียนส่งงาน ง่ายขึ้น และ สะดวกขึ้น

ผมพยายามเขียนโปรแกรมนี้ มา 1 เทอมแล้วครับ และก็เก็บข้อมูลการส่งงานของนักเรียนมาตลอด ตอนนี้ผมทำเป็น Version 3 แล้ว ซึ่งถ้าผมไม่ได้ทำวิจัยเรื่องนี้ ผมก็เสียดายงานที่ผมเก็บมา เหมือนกัน (อย่างที่บอกครับอาจารย์ ผมไม่ได้จบศึกษาศาสตร์ มา จึงไม่ค่อยรู้เรื่องเหล่านี้เท่าไหร่ ผมถนัดเขียนโปรแกรม ผมเลยพยายามใช้สิ่งที่ผมชอบ มาช่วยพัฒนาการเรียนการสอน )

ผมจึงอยากขอปรึกษาอาจารย์ครับว่า ผมจะทำิวิจัยในชั้นเรียน เรื่องนี้ได้หรือไม่ ครับ

ส่วนเอกสาร powerpoint ที่อาจารย์แนะนำ เดี๋ยวผมขอรายละเอียดไปศึกษาด้วยนะครับ

ยังไงก็ขอขอบคุณอาจารย์ อนงค์ศิริ ด้วยนะครับ ผมรู้สึกว่า วิจัยของผมมีความหวังมากขึ้น

อีเมลล์ผมครับอาจารย์ : [email protected]

ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือและคำแนะนำดีๆครับ

ผม ก็ขอเป็นศิษย์ สควค. คนนึงของอาจารย์ ด้วยนะครับ ^^

อนงค์ศิริ

ตอบ นักศึกษา สควค. คนไกล งานวิชาการ หลากหลายความคิดจริงๆ น่าจะเรียนปรึกษาอาจารย์ของนักศึกษาว่า บทบาทของครูมิใช่จัดการเรียนรู้เท่านั้น แต่..ครูคือ ผู้อำนวยการเรียนรู้ในห้องเรียน ถ้า ถือว่าเรื่องดังกล่าวคือการบริหารจัดการ ก็เป็นการบริหารจัดการโดยครู แก้ปัญหา การเรียนรู้โดยครู ครูคิดนวัตกรรมไปพัฒนาผู้เรียน จึงถือเป็น งานวิจัยในชั้นเรียน แต่..ถ้าผ้บริหารสนใจอาจนำผลที่ทดลองนี้ไปขยาย ใช้ในระดับ โรงเรียน โอ เค เป็นการบริหารจัดการ เป็นนวัตกรรมที่ผู้บริหารนำไปแก้ปัญหา คำแนะนำจากอาจารย์คนไกลนะครับ แฮ่ม...เกรดอยู่ที่ปลายปากกาคนใด เชื่อเขา ไว้ก่อน เรียนจบแล้วค่อยเป็นอิสรชนเต็มที่นะครับ อ้อ อาจารย์ส่งงานวิจัยไปทางเมล แล้วนะครับ ขออภัยที่ตอบช้า เพราะไม่โชว์ให้เห็นจึงไม่ได้เข้ามาดู เดี๋ยวค่อยเมล ถึงอาจารย์ก็แล้วกันนะครับ ขอให้โชคดีครับ