ทิ้งเบอร์โทร.....อิอิ.อิ

084-9421198 เบอร์มือไม่ได้ถือ....อิอิ.อิ ถ้าไม่มีคนรับก็ 035-551392 รับแน่(ลูกชายอยู่ตลอด)
คำตอบ