กฎระเบียบและข้อบังคับเรื่องการลา

จอย
อยากถามว่าถ้าอยากจะตั้งกฎระเบียบบริษัทเรื่องการลาป่วยว่ากรณีที่ป่วยให้มีใบรับรองแพทย์มายื่นจะขัดกับกฎหมายคุ้มครองแรงงานไหมเพราะที่บริษัทเจอเรื่องพนักงานหยุดงานบ่อยแต่ไม่มีใบรับรองแพทย์เพราะเขาแจ้งว่าเขาไม่ได้ถึง3วัน รบกวนช่วยชี้แนะด้วยนะค่ะ
คำตอบ

ผมตอบคำถามนี้ ไว้ตอนท้ายนี้แล้ว หวังว่า จะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านทุกท่าน

อาจารย์ยม
ครับ คำถามนี้ ผู้สนใจถามมา ผมจับประเด็นได้ดังนี้
 1. อยากจะตั้งกฎระเบียบบริษัท
 2. เรื่องการลาป่วยว่ากรณีที่ป่วยให้มีใบรับรองแพทย์มายื่นจะขัดกับกฎหมายคุ้มครองแรงงานไหม
 3. เพราะที่บริษัทเจอเรื่องพนักงานหยุดงานบ่อย
 4. แต่ไม่มีใบรับรองแพทย์เพราะเขาแจ้งว่าเขาไม่ได้ถึง3วัน รบกวนช่วยชี้แนะด้วยนะค่ะ"
ตอบคำถาม
 1. การกำหนดกฎระเบียบ จะกำหนดอย่างไรก็ได้ ขอให้อยู่ในกรอบของ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ศีลธรรม จรรณยาบรรณที่ดีในการอยู่ร่วมกัน และส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ที่ดี ไม่เอาเปรียบกันและกัน
 2. ถ้าต้องการให้พนักงานที่ลาป่วย มีใบรับรองแพทย์มายื่น ทำเป็นประกาศก็ได้ ใครก็ตามที่ป่วยเกินกว่า 3 วัน ให้มีใบรับรองแพทย์มายื่นเอกสารใบลาป่วย จึงจะถือว่าเป็นการลาป่วยที่สมบูรณ์  การไม่มาทำงานเนื่องจากป่วย ให้โทรมารายงานให้บริษัทราบภายในกี่โมง กรณีเดินไม่ได้ พูดไม่ได้เนื่องจากป่วย เป็นเหตุให้โทรเองไม่ได้ ให้ญาติโทรมาแจ้งภายในกี่โมงของวันไหน ระบุให้ชัด ระเบียบพวกนี้ ควรให้หัวหน้างาน และพนักงานมีส่วนร่วมด้วยจะดีครับ   ไม่จำเป็นต้องไปแก้ไขข้อบังคับการทำงาน   อย่างไรก็ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน คุ้มครอง เรื่องการยื่นใบรับรองแพทย์ ให้ไปศึกษาให้ดี  ผมคิดว่า คนที่หยุดงานบ่อย ลาป่วยบ่อย มีไม่กี่เปอร์เซ็นต์ อย่าไปแก้อะไรให้กระทบขวัญกำลังใจของคนดี เขาจะว่าเราโหดเกินไป 
 3. ปัญหาเรื่องพนักงานหยุดงานบ่อย  ควรมีการเก็บข้อมูล จากสถิติการลา สาเหตุการลา จำแนกตามแผนก ฝ่าย หารากหญ้าของปัญหา แล้วแก้ให้ถูกจุด  การหยุดงานอาจมีหลายสาเหตุ เช่น ปัญหาความขัดแย้งในหน่วยงาน ปัญหาแรงงานสัมพันธ์ ปัญหา สภาพแวดล้อมการทำงาน ขวัญกำลังใจของพนักงาน  ปัญหาเหล่านี้ ต้องหมั่นตรวจสอบ และเข้าไปดูหน้างาน ใช้การสังเกตุ การสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม วัดทัศนคติพนักงานเป็นต้น
 4. ในประเด็นที่ 4 ผมตอบครอบคลุมไว้แล้ว ในข้อที่ 2

การบริหาร "คน" ขอให้ตั้งคำถามที่ดี จะได้คำตอบที่ดี เช่น

 • ทำอย่างไร คน จึงรักองค์การ
 • ทำอย่างไร ให้คนทุ่มเทกับการทำงาน
 • ทำอย่างไร ให้คนสนุกกับการทำงาน มีความสุขกับการทำงาน .......ฯลฯ

 

คำถามเหล่านี้ หากค้นหาคำตอบได้ จะช่วยลดปัญหา คนหยุดงาน และทำให้ผลการทำงานดีขึ้นอีก แรงงานสัมพันธ์ก็ดีขึ้น เรียกได้ว่า แก้ปัญหาเดียวได้ผลดีมาอีกหลาย ๆ ประการ  ในทางตรงกันข้าม การแก้ไขปัญหาที่ไม่ดี มักจะทำให้มีปัญหาอื่นๆ ตามมาเสมอ

ขอให้โชดดี