ข้อเข่า

สิริยาพรรณ
ผู้หญิงอายุ 20 ปี มีโอกาสเป็นโรกกระดูกพรุนมากน้อยแค่ไหนหน้าหนาวทำไมถึงปวดหนักหนา
คำตอบ