ไอ้เดชตายยัง

นายเดช นุ้ยๆๆๆ
ทำมัยไอ้เดชมันกวนตีน จังวะ ล่ะก็ไอ้ละมัยขายโจ๊กจริงป่ะ
คำตอบ