เกลือ

angkhana
อยากทราบว่าในเกลือมีสารหรืออะไรที่ทำให้ปูนปาสเตอร์แข็งตัวเร็วขึ้น
คำตอบ