การศึกษาหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนบนเขตพื้นที่สูง ตำบลห้วยปูลิง

สวัสดีครับอาจารย์ อาจารย์สบายดีไหมครับ ตอนนี้ผมมีโจทย์ที่ยากเอาการ นั่นคือการศึกษาหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนบนเขตพื้นที่สูง ตำบลห้วยปูลิง ซึ่งเป็นตำบลหนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 30 กิโลเมตรเศษๆ ไฟฟ้าใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ คอมพิวเตอร์มีน้อยมาก มีเฉพาะที่ใช้ในการทำงานของ อบต. เพียงไม่กี่เครื่อง มีอินเตอร์เน็ต เพียงแต่ถ้าใช้อินเตอร์เน็ตก็ต้องใช้จานดาวเทียม ซึ่งใช้เมื่อไรระบบไฟฟ้าจะมีปัญหา อาจจะต้องใช้เครื่องปั่นไฟช่วย นอกจาก Hardware ไม่อำนวยแล้วขาด Software ที่จะมาใช้ในการพัฒนาสื่อ ในส่วนของบุคคลากรนั้น อาจารย์ที่นี่ขาดทักษะในการพัฒนาสื่อ และประกอบกับนักศึกษามีพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์น้อยมากครับ นอกจากนี้ในส่วนของ Content นั้นก็ถือว่าเป็นปัญหามากครับ นอกจากนี้งบประมาณก็แทบไม่มีเลย แต่ทางผู้บริหารอยากให้นำเอาระบบ E-Learning ไปใช้ ตอนนี้คิดจะทำในลักษณะเป็นสื่อ cai กับวีดีโอแบบง่ายๆ ไปใช้ ในลักษณะเปิดผ่านจอโปรเจคเตอร์แทนครับ แล้วกำลังหาแนวทางที่เหมาะสม อาจารย์มีอะไรจะแนะนำบ้างไหมครับ รัก และเคารพ อาจารย์เสมอ ว่าที่ ร.ต.มนตรี วงษ์รีย์
คำตอบ
not yet answered

เห็นปัญหาแล้ว ขออนุญาต แสดงความเห็นหน่อยนะครับ

จากการวิเคราะห์ปัญหาของคุณ ผมคิดว่าน่าจะมาจากการขาดแคลนงบประมาณ ขาดการประสานความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ผมคิดว่า แทนที่จะหาสื่อหรือเทคโนโลยีเข้าไปเสริมตรงนั้นผมว่า คุณควรที่จะใช้วิธีการผลิตสื่อประเภทหนังสือแบบเรียน และแบบฝึกหัด (แบบของ มสธ) หากงบประมาณไม่เพียงพอก็ทำแบบ ยืมเรียนก็ได้นี่ครับ นอกจากนี้แล้วควรจะมีการพัฒนาเวปไซด์ประเภทเผยแพร่สารสนเทศ เพื่อรองรับกับอนาคตที่อาจจะได้รับความร่วมมือ ได้รับงบประมาณมาค่อยพัฒนาสื่อ พัฒนาบทเรียน ดีกว่าครับ ส่วนคุณก็ต้องไปอธิบายให้หัวหน้าเข้าใจปัญหาตรงนี้ด้วย ถ้าหัวหน้ายังยืนยันให้คุณดำเนินการ คุณก็ขอเสนอทำวิดิทัศน์ช่วยสอน เอาแบบง่ายๆก็ได้ครับ (กันเหนียว)

อีกอย่างนะครับ คุณทำงานอยู่ที่วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนก็น่าที่จะลองจัดตารางสอนหรือจัดอบรมการผลิตสื่อง่าย (ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น) ไว้ให้กับคุณครูรองรับความเจริญที่กำลังจะตามมาก็ได้ครับ

เพราะได้ข่าวว่า ทางสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนกำลังมีโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการผลิตสื่ออยู่นะครับ