อยากย้ายโรงเรียน

จะย้ายมาเข้าเรียนที่บางกอกวิทยา(มูลนิธิ)ในระหว่างชั้น ม.3 ได้หรือไม่?
คำตอบ
ย้ายได้แต่ต้องมาเก็บวิชาที่ไม่ได้เรียนให้ครบ แต่แนะนำให้เรียนต่อที่เดิมให้จบก่อนแล้วจึงมาสอบเข้าเรียนต่อม.4
รับสมัครประมาณเดือนพฤจิกายน และสอบปรับพื้นฐานวันที่ 27 ธันวาคม 2552

ย้ายได้แต่ไม่แนะนำให้ย้าย เพราะถ้าเรียนหลักสูตรต่างกัน ต้องมาเก็บวิชาที่ไม่ได้เรียน ทำให้ไม่จบภายในปี เสียโอกาส เรียนให้จบม.3แล้วมาสอบเข้าม.4 โดยเตรียมตัวล่วงหน้าให้พร้อมโดยเรียนพิเศษภาษาอาหรับมาเป็การเตรียมตัวจะดีกว่า