ชอบเรื่อง เพร้าท์

นฤมล
เป็นนิสิตจุฬา ฯ ค่ะ เข้ามาอ่านเรื่องเพร้าท์ ชอบมาก สนใจอยู่เช่นกัน จะนำไปใช้จัดกิจกรรมกับเด็ก ๆ ที่สอนอยู่ อยากรู้ว่าหนังสือเรื่องเพร้าท์นอกจากของอ.เกียรติวรรณแล้ว มีของใครบ้างคะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ