แสดงความคิดเห็น

พิมพร หมั้นขัน 49161517
พริกเม็ดหนึ่ง ติดปีกเข้าใส่ นั่นแน่ แมลงปอสีแดง พริก เปรียบเสมีอนความรู้หากเราไม่ใช้มันก็ไม่มีประโยชน์การที่เรานำปีกมาติด เป็นการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมีคุณค่า นั่แน่แมลงปอสีแดง การคิดอย่างสร้างสรรค์และมีจินตนาการที่ดี
คำตอบ

ตอบ  พิมพร  ศิษย์รัก

เป็นความคิดเห็นหนึ่ง  ที่ศิษย์ย่อมมีอิสระ

ที่จะนำเสนอนะคะ   เตรียมนำเสนองานและเตรียมสอบให้ดีนะคะ