ลาป่วย

น.ส.ศศิวิมล บุญเทพ
อาจารย์คะเนื่องจากวันศุกร์ที่ผ่านมาหนูกับสุรีรัตน์ ไม่ได้เข้าเรียนวิช การศึกษาและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา ของอาจารย์ เนื่องจากสุรีรัตน์ ไม่สบาย ท้องเสียอย่างรุณแรงและอาเจียนเป็นเลือดและได้นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล แล้วพอดีไม่มีใครเฝ้าพ่อกับแม่เขาให้หนูเฝ้าจนกว่าพ่อกับแม่เขาจะมาถึงคะ แล้วพอดีหนูไม่มีเบอร์โทรอาจารย์หนูจึงไม่ได้โทรมาลา หนูจึงเรียนมาเพื่อให้อาจารย์ทราบ
คำตอบ

ครูตอบข้างล่างนี้แล้ว  นะคะ

อนงค์ศิริ

ตอบ ศศิวิมล ศิษย์รัก

ทราบค่ะ และครูก็มอบหมายงานให้ทำแบบเหมาจ่าย

ทำหมดทุกอย่างทั้งแบบฝึกหัด แผนการเรียนรู้ 1 หน่วยและ

รายงานการศึกษาค้นคว่า พบกันอีกนะคะ ในวันที่ 12 ธันวาคม

 ใครทำงานเสร็จแล้วก็ส่งได้ แต่ต้องส่งที่ครู(กลัวหายค่ะ)

สุรีรัตน์ ดีขึ้นรึยังคะ  ครูเป็นห่วงจัง  ออกรพ.รึยัง

บอกเขาด้วยครูฝากเยี่ยม  ขอให้หายไว ๆๆ