แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ พริก และแมลงปอ

จรัสพงษ์ มูลใจ ป.บัณฑิต สควค.
ผมขอตอบคำถามแสดงความคิดเห็นในประเด็น "แมลงปอสีแดง เด็ดปีกมันออก พริกเม็ดนึง" แมลงปอสีแดง = ครูที่มีความรู้ความสามารถเต็มเปี่ยม พร้อมด้วยประสบการณ์และเทคนิคในการจัดการเรียนการสอน การถ่ายทอดความรู้ที่เป็นระบบ ตัวแมลงปอ เปรียบได้กับตัวของครู ส่วนปีกของแมลงปอ คือเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้ หรือเทคนิคในการจัดสถานการณ์การเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างสูงสุด แมลงปอสีแดงเมื่อบินไปที่ไหนก็จะมีความสวยงาม เปรียบเปรยได้กับครูที่มีเทคนิคการสอน และความรู้ เมื่อไปที่ไหน สภาพสิ่งแวดล้อมจะเป็นอย่างไรครูก็สามารถจะจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสภาพจริงที่เป็นอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เด็ดปีกมันออก = เปรียบได้กับครูที่ไม่มีเทคนิคการสอน ไม่มีเทคนิคในการถ่ายทอด หรือการจัดสถานการณ์การเรียนรู้ ไม่สามารถที่จะบิน หรือทำการสอนให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบได้ พริกเม็ดหนึ่ง = เปรียบได้กับองค์ความรู้ ที่คล้ายกับดาบสองคม เหมือนพริก ถ้ากินพริกสด ๆ แล้วมีรสชาติเผ็ดร้อน ก็เหมือนกับการเอาความรู้ไปใช้ในทางที่ผิด แต่หากถ้าเรารู้จักปรุงแต่งพริกให้มีรสชาติอย่างอื่น หรือเอาไปปรุงร่วมกับอาหารอย่างอื่น ก็จะมีรสชาติอร่อยและแตกต่างกันออกไป เปรียบคล้ายกับการบูรณาการความรู้ให้ได้ความรู้ที่หลากหลาย ไม่รู้จักจบสิ้น เมื่อนำความหมายของทั้งสามประโยคมารวมกันก็จะได้ข้อคิดก็คือ คุณครูที่มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหน ก็สามารถจะจัดสถานการณ์การเรียนรู้ให้เหมาะสม โดยสามารถบูรณาการการเรียนรู้ให้เกิดความหลากหลายในเนื้อหาวิชาที่มีอยู่ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กว้างไกล
คำตอบ
not yet answered
nuyoyo

นี่ๆๆๆน้องเบียร์ ถามเพื่อนสาวคนไหนค่ะ

ตอบคำถามอาจารย์นะดีละ

แต่อาจารย์ให้ส่งทาง อีเมลล์ นะค่ะ