คิดวิเคราะห์

รัตนา เสียงสนั่น
พริกเม็ดหนึ่ง ติดปีกเข้าใส่ นั่นแน่ แมลงปอสีแดง จากประโยคขั้นต้น พริกมีความเผ็ดร้อน ความเผ็ดร้อนก็เป็นอาการที่ทำให้คนมีความกระตือรือร้น ถ้าหากติดปีกก็ทำเร็วยึ่งขึ้น และเทียบกับแมลงปอที่ป็นสัตว์ตัวเล็กปินเร็วก็เร็วขึ้น ถ้าเปรียบกับคนการทีจะเป็นดังข้อความก็เป็นคนที่กระตือรือร้นโดยมีความทันต่อสถานการณ์ต่างๆมากๆ
คำตอบ

ครูวิเคราะห์ความคิดของศิษย์แล้วนะคะ

ขอสรุปเป็นคำกลอน ของท่าน ศ.ระพี  สาคริก ว่า

 ปูมกำเหนิดย่อมแยกคนแตกต่าง

ให้มากบ้างน้อยบ้าง ไม่ทางไหน

ล้วนต่างติด ทุกอย่างย่อมต่างใจ

เรื่องเดียวกัน..คิดได้ละร้อยทาง

ขอขอบใจในทุกๆความคิดเห็น/รักศิษย์จ๊ะ

พริเม็ดหนึ่งเปรียบเสมือนความรู้เพียงน้อยนิดถ้าเรานำความรู้เพียงนิดน้อยนำมาดัดแปลงบูรณาการแล้วลงมือปฏิบัติ ก็จะเกิอความรู้ใหม่ๆขึ้นมาและความรู้หล่านั้นสามารถศึกษาค้นคว้าได้ทุกหนทุกแห่งเปรียบเสมือนกับแมลงปอสีแดงที่มีปีกสามารถบินได้ทุกหนทุกแห่งดั่งเช่นความรู้

หนูมีความคิดเห็นว่าพริกเม็ดหนึ่งก็สามารถที่จะให้ความอร่อยให้กับอาหารได้ทุกเมื่อ

เปรียบเสมือนคนเราที่มีความรู้แค่นิดหนึ่งแต่พอแสวงหาความรู้เพิ่มเติมมันก็จะได้ความรู้มากขึ้นแล้วความรู้นั้นมันติดตัวเราตลอดไป

นำความรู้เดิมและความรู้ใหม่มาดัดแปลงหรือบูรณาการเข้าด้วยกัน เพื่อนำความรู้นำไปเผยแพร่ค่ะ

พริกเม็ดเล็ก ๆ เปรียบเสมือนความรู้ของคนเราที่ยังมีไม่กว้างขวางและยังไม่แตกฉานแล้วการติดปีกเข้าใส่นั้นก็เหมือนการที่มีคนมาเติมเต็มความรู้ในสิ่งใหม่ที่เรายังไม่รู้หรือสิ่งที่เป็นประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่เรายังไม่เคยเจอเพราะเรายังไม่มีปีกแต่เมื่อเรามีปีกแล้วเราก็กลายเป็นแมลงปอสีแดงที่มีความรูกระจ่างแจ้งและแตกฉานยิ่งขึ้นและยังทำให้เราสามารถโบยบินไปหาความรู้ใหม่ ๆ จากโลกกว้างอีกด้วย

 

เป็นการพูดถึงการบุรณาการและมีความคิดที่สร้างสรรค์เล้วนำมา

ประยุกต์ให้เกิดแนวคิดแบบใหม่และทำให้เกิดความรู้ใหม่ๆเพิ่มมากขึ้น

พริกมีหลายสี ความรู้มีมากมาย

ปีกนั้นคือความรู้ที่เราจะสรรค์หา

แมลงปอจะบินได้หรือไม่แล้วแต่ความรู้ที่เราจะใช้

เปรียบเสมือนชีวิตจากอดีตสู่ปัจุบัน

เราสามารถสร้างอดีตให้ดีขึ้นและปัจุบัน

การเรียนรู้มีอยู่มากมายเราสามารถที่จะสร้าง

หรือพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นได้

พริกเม็ดเดียวเปรียบเสมือนการเรียนรู้ในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งแต่เมื่อเราติดปีกให้กับมันมันก็กลายเป็นแมลงปอสีแดงซึ่งก็เหมือนกับการที่เราบูรณาการเรียนรู้ที่ขั้นแรกเราเรียนวิชาเดียว แต่เมื่อใดที่เราปรับเปลี่ยนให้มันเข้ากับรายวิชาอื่นได้มันก็สามารถเรียนรู้ได้หลายวิชา

หนูคิดว่าพริกเม็ดหนึ่งก็เปรียบเสมือนความรู้ ถึงมันจะเป็นแค่พริกเม็ดเล็กๆเพียงเม็ดเดียว

เมื่อเรากินมันเข้าไปก็ทำให้เราเผ็ดได้ เช่นเดียวกับความรู้ ถึงเรามีความรู้นิดเดียวแต่ถ้าหากเรานำความรู้เพียงนิดเดียวนั้นไปใช้ถูกสถานการณ์ความรู้นั้นก็จะเกิดประโยชน์กับเรามาก หนูคิดว่าไม่มีใครที่จะรู้ทุกอย่างไปเสียหมด บางครั้งเรื่องที่เรารู้คนอื่นอาจจะไม่รู้ และเรื่องที่คนอื่นรู้เราอาจไม่รู้เช่นกัน และเมื่อไหร่ที่เราหมั่นหาความรู้เพิ่มเติมมากๆเราก็ยิ่งจะมีความรู้มากและนำความรู้นั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่างๆมากมาย

พริกเม็ดหนึ่ง

ติดปีกเข้าใส่

นั่นแน่/แมลงบอสีแดง

พริกเม็ดหนึ่งเปรียบเสมือนเด็กคนหนึ่งที่ยังไม่ได้รับความรู้ เมื่อเด็กนั้นโตขึ้นมาก็ได้ศึกษาเล่าเรียนจนมีความรู้ความสามารถ และความรู้ความสามารถก็จะติดตัวตลอดไป

ก็เหมือนคนเราเวลาจะทำอะไรบ้างอย่างต้องคิดนอกกรอบบ้าง คิดต่างไปจากเดิม และต้องไม่ลืมคุณค่าของสิ่งนั้น ใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์ บวกกับจินตนาการ ต้องเรียนรู้ จากสิ่งที่มีอยู่แล้ว เอามาประยุกต์เป็นความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้น

แค่พริกเม็ดเดียวสามารถเปลี่ยนโลกของแมลงปอเป็นสีแดงได้อยู่ที่ความคิด

คนที่มีความรู้น้อย ถ้าหมั่นเติมเต็มแสวงหาทุกวัน ก็สามารถมีความรู้มากมายมหาศาลได้

แต่ถ้าไม่มีการแสวงหาเพิ่มเติม ก็ไม่มีอะไรพัฒนาขึ้นมาได้

พริกเม็ดหนึ่งเปรียบเสมือนคนทั่วไปที่มีความรู้เพียงน้อยนิดส่วนปีกก็เปรียบเสมือนความรู้หรือเทคโนโลยีที่เข้ามาเติมเต็มให้พริกเม็ดนั้นมีคุณค่าได้รับการพัฒนาปรับเปลี่ยนเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเหมือนกับแมลงปอสีแดง

พริกเปรียบเสมือนกับคนที่มีความรู้น้อย ส่วนปีกก็เป็นเหมือนกับความรู้และสิ่งต่างๆที่เข้ามาเพิ่มเติมให้กับบุคคลนั้นเกิดความเข้าใจมีความรู้ที่เพิ่มเติมจากเดิมเหมือนกับพริที่กลายเป็นแมลงปอปีกแดง

พริกก็เปรียบเสมือนกับบุคคลทั่วๆไปที่ไม่มีอะไรเลย ส่วนปีกก็เป็นเสมือนความรู้หรือสิ่งต่างที่เข้ามาเพิ่มเติมคุณค่าให้แก่บุคคลนั้นให้ได้มีความรู้คุณค่ามากขึ้น

พริกเม็ดหนึ่งเปรียบเสมือนกับนักเรียนนักศึกษาที่ต้องแสวงหาความรู้เพิ่มเติมส่วนการติดปีกก็เปรียบเสมือนความรู้ต่างๆที่มาเพิ่มให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้มีคุณภาพเป็นบัณฑิตที่มีคุณค่า

"พริกเม็ดหนึ่ง ติดปีกเข้าใส่ นั่นแน่!แมลงปอสีแดง"

หนูคิดว่า...ชีวิตของเราก็ต้องมีการเรียนรู้ มีการเปลี่ยนแปลง มีความคิดสร้างสรรค์ สร้างสิ่งใหม่ๆ ให้ชีวิตตัวเองมีค่า มีประโยชน์ เห็นคุณค่าในตัวเอง ไม่มีใครที่จะให้ชีวิตของตนอยู่กับที่ ซ้ำ ๆ เดิมๆ น่าเบื่อหรอกค่ะ ตอนนี้โลกของเราก็เปลี่ยนไปมาก เพราะฉะนั้นเราควรจะแสวงหาความรู้ให้มากเท่าที่จะทำได้ เพื่อที่จะทำประโยชน์ต่อตัวเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติต่อไป

พริกเม็ดหนึ่ง

ติดปีกเข้าใส่

นั่นแน่! แมลงปอสีแดง

ความสัมพันธ์และการมอง

คนเราหากไม่ใส่ใจหรือไม่ได้สนิทใครมากมายก็อาจจะมองเขาในทางที่ไม่ดีหรือไม่ชอบหน้าเขา แต่หากได้ใกล้ชิดสนิท เขาคนนั้นอาจเป็นคนดีคนหนึ่งที่สามารถเป็นเพื่อนที่ดีของเราได้

"พริกเม็ดหนึ่ง ติดปีกเข้าใส่ นั่นแน่! แมลงปอสีแดง"

ก็เหมือนกับคนเราหากมีความรู้ติดตัว ก็เหมือนติดปีกให้ตัวเอง

เป็นชนกลุ่มน้อย(นิด)ค่ะอาจารย์เรียนวิชาเอกภาษาไทยในsection01มีภาษาไทยแค่3คนเองค่ะสำหรับความคิดเห็นของหนูนะค่ะ

พริกเม็ดหนึ่งก็คือ ความคิดความคิดเดียว

ติดปีกเข้าใส่คือความคิดหลายๆความคิด

นั่นแน่!แมลงปอปีกบางก็คือความคิดหลายๆความคิดที่หลอมรวมกันเป็นรูปร่างเห็นได้ชัดเจนค่ะอาจารย์

สำหรับหนูนะค่ะพริกก็คือคนๆเดียว

ติดปีกเข้าใส่ก็คือความสามัคคี

แมลงปอสีแดงก็คือ เมื่อมีความสามัคคีแล้วเราก็จะทำอะไรประสบความสำเร้จมากยิ่งขึ้นค่ะอาจารย์

อนงค์ศิริ

ตอบ  ศิษย์ที่น่ารักของครู ทุกๆคน

การบ้านของครูคืนนี้  คือ เข้ามาอ่านความคิดของศิษย์

หลังจากเรียนในห้องเรียนจบแล้ว  แสดงความคิดนอกห้องสู่

โลกกว้าง  ความคิดของแต่ละคนที่แตกต่างกัน  เพราะอะไร

หรือคะเพราะเรามีความรู้  ประสบการณ์ เจตคติ ค่านิยม

อุดมการณ์พื้นฐานของครอบครัว  ภูมิหลังของชีวิต  ฯลฯ

แตกต่างกัน  ทำอย่างไรจึงจะร้อยรัดความแตกต่างนี้ให้

เกิดประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ เหมือนประเทศชาติของเรา

ขณะนี้   แตกต่าง   ไม่ควรแตกแยก  ณ  เวลานี้  20 ความเห็น

ครูปรบมือและยิ้มให้ และชื่นชมด้วยคำว่า

" ครูพันธุ์ใหม่..หัวไวใจสู้"  ยังมีอยู่นะคะ เยี่ยมมาก !!!!

เปรียบได้กับการเรียนรู้ของคน ที่จะต้องอาศัยปัจจัยหลายๆอย่างด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นพันธุกรรม สิ่งเเวดล้อม พัฒนาการต่างๆ(ร่างกาย สังคม อารมณ์และจิตใจ) ความฉลาดทางไอคิวและอีคิว การรับรู้ การจำ ความพร้อม หรือแรงจูงใจ ฯลฯ ซึ่งเมื่อนำมาประกอบการแล้วก็จะเกิดปัญญา เกิดความคิดสร้างสรรค์ และเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพขึ้นในตัวบุคคล

ผมขอตอบคำถามแสดงความคิดเห็นในประเด็น

"แมลงปอสีแดง เด็ดปีกมันออก พริกเม็ดนึง"

แมลงปอสีแดง = ครูที่มีความรู้ความสามารถเต็มเปี่ยม พร้อมด้วยประสบการณ์และเทคนิคในการจัดการเรียนการสอน การถ่ายทอดความรู้ที่เป็นระบบ ตัวแมลงปอ เปรียบได้กับตัวของครู ส่วนปีกของแมลงปอ คือเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้ หรือเทคนิคในการจัดสถานการณ์การเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างสูงสุด แมลงปอสีแดงเมื่อบินไปที่ไหนก็จะมีความสวยงาม เปรียบเปรยได้กับครูที่มีเทคนิคการสอน และความรู้ เมื่อไปที่ไหน สภาพสิ่งแวดล้อมจะเป็นอย่างไรครูก็สามารถจะจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสภาพจริงที่เป็นอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เด็ดปีกมันออก = เปรียบได้กับครูที่ไม่มีเทคนิคการสอน ไม่มีเทคนิคในการถ่ายทอด หรือการจัดสถานการณ์การเรียนรู้ ไม่สามารถที่จะบิน หรือทำการสอนให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบได้

พริกเม็ดหนึ่ง = เปรียบได้กับองค์ความรู้ ที่คล้ายกับดาบสองคม เหมือนพริก ถ้ากินพริกสด ๆ แล้วมีรสชาติเผ็ดร้อน ก็เหมือนกับการเอาความรู้ไปใช้ในทางที่ผิด แต่หากถ้าเรารู้จักปรุงแต่งพริกให้มีรสชาติอย่างอื่น หรือเอาไปปรุงร่วมกับอาหารอย่างอื่น ก็จะมีรสชาติอร่อยและแตกต่างกันออกไป เปรียบคล้ายกับการบูรณาการความรู้ให้ได้ความรู้ที่หลากหลาย ไม่รู้จักจบสิ้น

พริกเม็ดหนึ่ง ติดปีกเข้าใส่ นั่นแน่! แมลงปอสีแดง

พริกเปรียบกับความแข็งกระด้างของสิ่งๆหนึ่ง

เมื่อนำปีกนั้นมาติดเข้าไปแล้ว ก็จะทำให้พริกนั้นเปรียบดังคล้ายแมลงปอ

ที่มีความเคลื่อนไหวก้าวต่อไป

ดังเช่นมนุษย์ที่ได้รับสิ่งใหม่ๆเข้าไปในชีวิต ก็จะเกิดความเปลียนแปลงไปในทางที่ดี

แมลงปอสีแดง เด็ดปีกมันออก พริกเม็ดนึง

แมลงปอสีแดงเปรียบกับ คนๆหนึ่งที่พร้อมจะก้าวไปข้างหน้าเพื่อค้นหาสิ่งใหม่ๆในชีวิต

แต่ถ้าเด็ดปีกมันออกก็เปรียบเหมือนการหยุดความก้าวหน้าของตนเอง

มันก็คล้ายกับพริกเม็ดหนึ่งซึ่งไร้ความหมายเมื่อไม่มีอะไรมาแต่งเติมให้กับมัน

พริกเม็ดหนึ่ง ติดปีกเข้าใส่ นั่นแน่!แมลงปอสีแดง

ตามความคิดของดิฉันเปรียบเหมือนการทำงานเป็นกลุ่ม

พริกเม็ดหนึ่งก็เปรียบเหมือนคนหนึ่งคน หนึ่งความคิด

ติดปีกเข้าใส่ก็เปรียบเหมื่อนการเข้ากลุ่มหรือการรวบรวมความคิดของแต่ละบุคคล

นั่นแน่!แมลงปอสีแดงก็คือ เมื่อคนหลายๆคนมาเข้ากลุ่มกันแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันแล้วงานทุกอย่างที่ทำด้วยคนเองแล้วยากทำไม่ได้เมื่อได้มาเข้ากลุ่มทำร่วมกันแล้วงานนั้นก็จะง่ายขึ้น

เหมือนพริกเม็ดหนึ่งเมื่อไม่มีปีกมาใส่ก็ไม่สามารถไปไหนได้แต่เมื่อติดปีกเข้าไปแล้วก็กลายเป็นแมลงปอที่สามารถโบยบินไปได้อย่างง่ายดาย

ในความคิดของหนูนะคะ หนูคิดว่าคือ การเอาหลาย ๆ สิ่งที่อยู่รอบตัวเรามารวมกันให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ ๆ ตามใจ ตนเอง โดยนำความรู้ที่มีอยู่รอบตัวเรามาประยุกต์ดัดแปลงให้เข้ากับสิ่งที่มีอยู่ให้เป็นธรรมชาติและไม่ทำให้ใครเดือดร้อนคะ

พริกเม็ดหนึ่ง = ความรู้เดิม

ติดปีกเข้าใส่ = ศึกษาเพิ่มเติม

นั่นแน่!แมลงปอสีแดง =เกิดเป็นความรู้ใหม่

ก็คือการที่เรามีความรู้เดิมอยู่แล้วเมื่อศึกษาเพิ่มเติมก็จุเกิดเป็นความรู้ใหม่

พริกเม็ดหนึ่ง = ความรู้เดิม

ติดปีกเข้าใส่ = การศึกษาเพิ่มเติม

นั่นแน่!แมลงปอสีแดง = เกิดเป็นความรู้ใหม่

ก็คือการที่เรามีความรู้เดิมอยู่แล้วแต่เมื่อศึกษาเพิ่มเติมก็จะเกิดเป็นความรู้ใหม่

พริกเม็ดหนึ่ง

ติดปีกเข้าใส่

นั่นแน่แมงปอสีแดง

ก็เหมือนกับสิ่งที่ธรรมดาสิ่งหนื่งเมื่อได้รับการแต่งแต้มเติมความสวยงามเติมสิ่งต่างๆเข้าไปทำให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาอยู่ที่ว่าเราจะเลือกสิ่งที่ดีหรือไม่ดีจะให้มันออกมาในแบบที่ดีหรือไม่ดี ก็เหมือนกับผ้าสีขาวได้รับการเติมสีสัน ถ้าเลือกแต่งให้สดใสสวยงามมันก้อจะสวยงามมีค่ามีราคา แต่ถ้าเราเติมสีที่มืดมนไร้ความสวยงามผป้าผืนนั้นก้เลอะเทอะไร้ค่าไร้ราคา คนอีกเช่นกันถ้าถูกสอนไนสิ่งที่ดีคนก้อเป็นคนดี เป็นที่รักของทุกคนและสามารถทำให้สังคมก้าวหน้า แต่ถ้าถูกสอนในสิ่งที่ไม่ดีก็จะกลายเป็นคนที่จะนำพาคนในสังคมให้เสื่อมโทรม

สวัสดีค่ะ ขออธิบายเลยนะคะ ตามความคิดของดิฉัน คือ พริกเม็ดหนึ่ง ติดปีกเข้าใส่นั่นแน่ แมลงปอสีแดง หมายถึง จากความรู้น้อย ๆ แล้วค่อย ๆ เสาะแสวงหาความรู้เพิ่มเติมมาเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่มากกว่าเดิมค่ะ สวัสดีค่ะ