คิดเล่นๆ

เอกพจน์ ทาปัญญา
แมลงปอสีเดง เด็ดปีกมันออก พริกเม็ดหนึ่ง
คำตอบ

ตอบ  ศิษย์เอกคอมพิวเตอร์และเอกอื่นที่ตอบ

เอ๋...หัวใวใจสู้..สู้กระทู้แรกไม่ได้เสียแล้ว

เพราะ..คนเก่งคอม  คงจะ รอดูทีท่า  หรือไม่ก็ เบิ่งตาลังเล

ยังไง ๆ  ครูก็ลุ้นอ่าน  อยู่นะคะ

  ขอชื่นชมทุกๆความคิดเห็น ที่รีบเข้ามาแลกเปลี่ยนและเข้าไป

อ่านความคิดเห็นของครูใน กระทู้แรกด้วยนะจ๊ะ

คนที่มีความรู้มากมาย

เมื่อได้ได้ใช้

ก็ไร้ค่า

เหมือนคนที่ขาดความรู้ขาดการใฝ่รู้

ไม่สามารถที่จะโบยบินสู่โลกภายนอก

ขนขวายสู่สังคมภายนอกได้ยาก

แมลงปอสีแดงก็เปรียบเสมือนคนที่มีความรู้

เมื่อเด็ดปีกมันออก ก็เหมือนกับการไม่นำความรู้ที่มีไปใช้ให้เกิดประโยชน์

ทำให้ความรู้นั้นเลือนหายไป จนไร้ค่าไร้ความหมายความหมาย

ไม่ทำให้ก่อเกิดประโยชน์อะไรเลยค่ะ

แมลงปอสีแดงเมื่อเด็ดปีกออกแล้วก็ไม่สามารถบินได้

ก็กลายเป็นพริกเม็ดหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนคนเราที่ไม่มีแขนไม่มีขา

ก็ไม่สามารถเดินหรือทำสิ่งอื่นๆได้แต่เราก็มีชีวิตอยู่ในสังคมได้

แมลงปอสีแดงมีปีก็เหมือนกับ คนเก่งที่มีการเสริมแรงทุกอย่าง แต่เมื่อเด็ดปีกออกเหมือนกับเอาการเสริมแรงแห่งการเรียนรู้ออก ก็เปรียบเหมือน คนธรรมดา

แมลงปอสีแดง คือ คนที่มีความรู้ความสามารถในทุกๆด้าน

แต่เมื่อเด็ดปีกออกก็หมายถึงว่าไม่รู้จักค้นคว้า ใฝ่รู้ใฝ่เรียน เปรียบเสมือนพริกธรรมดาแค่เม็ดเดียว

แมลงปอสีแดง หมายถึง ความรู้ที่มีอยู่มากมายหลายแขนง

เด็ดปีกมันออก หมายถึง เราเฉพาะเจาะจงไปยังเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

พริกสีแดง หมายถึง แก่นความรู้ในเรื่องที่เรากำลังศึกษาอยู่

^_^

แมลงปอสีเดง เด็ดปีกมันออก พริกเม็ดหนึ่ง

แมลงปอสีแดงก็เปรียบเหมือนกับคนที่มีความรู้มาก มีการศึกษาสูง

เด็ดปีกมันออก คือ หากมีความรู้มาก มีการศึกษาสูง แต่ไม่ได้นำมาใช้ในทางที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น ก็ไม่เกิดประโยชน์

พริกเม็ดหนึ่ง คือ คนปกติ ที่ไม่เกิดประโยชน์

เปรียบเหมือนกับว่าคนที่มีความรู้

แต่ไม่หาความรู้เพิ่มเติม

คิดแต่ว่ามีรู้มีมากแล้ว

จึงไม่หาความรู้ใหม่ๆอีก

(อาจารย์ครับเมื่อวานตั้งแต่ 3 ทุ่มเน็ตที่บ้านเข้าของอาจารย์ไม่ได้ครับ)

แมลงปอสีแดง เปรียบเหมือน คนที่มีสิทธิอำนาจ

เด็ดปีกมันออก เปรียบเหมือน การตัดรอนอำนาจและสิทธิ

พริกเม็ดหนึ่ง เปรียบเหมือนการถูกจำกัดในด้านอำนาจและสิทธิเสรีภาพ

แมลงปอสีแดง : คนที่มีเพรียบพร้อมทุกอย่างทั้งความรู้และฐานะ

เด็ดปีกมันออก : การที่คนๆนั้นไม่นำเอาความรู้ความสามารถที่มีอยู่ในตัวมาใช้ในทางที่ถูกที่ควร ก็เหมือนคนที่รอแต่คนอื่นมาสั่งการ ทำอะไรเองไม่เป็น

พริกเม็ดหนึ่ง : พอไม่ทำอะไรไม่ใช้ความสามารถที่ตนเองมีอยู่ ก็เปรียบเสมือนคนธรรมดาทั่วๆไปที่ไม่มีอะไรเลย อยู่อย่างไร้ประโยชน์ เฉยๆไม่มีความรู้สึก เหมือนกับพริก เมื่อไหร่ที่รดน้ำพรวนดินก็จะสีสวยผลสวย แต่พอไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ก็อาจตายลงได้ตลอดเวลาเหมือนกัน

แมลงปอปีกสีแดง เปรียบเสมือน คนที่มีความรู้อยู่มากมายและรอบด้าน

เด็ดปีกมันออก เปรียบเสมือน คนที่มีความรู้อยู่มากมายและรอบด้านแต่ไม่ได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์

พริกเม็ดหนึ่ง เปรียบเสมือน ความรู้ที่มีอยู่นั้นก็สูญเปล่า

แมลงปอสีเดง เด็ดปีกมันออก พริกเม็ดหนึ่ง

เปรียบเหมือน กับ คนที่มีความรู้ความสามารถแต่กลับไม่ทำอะไรเลยจนกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีค่า

แมลงปอสีเดง เด็ดปีกมันออก พริกเม็ดหนึ่ง

แมลงปอที่ถูกเด็ดปีก ก็เหมือนคนที่พิการ แต่มีความรู้มากมาย และยังนำเอาความรู้มาแบ่งปันให้กันคนอื่นอีกมากมายโดนไม่เก็บวิชาไว้คนเดียว เหมือนพริกเม็ดหนึ่ง ที่ยังสามารถ นำเอาไปหรุงอาหารเพื่อเพิ่มความอร่อยของอาหาร กินกันอย่างมีความสุข

แมลงปอสีเดง เด็ดปีกมันออก พริกเม็ดหนึ่ง

ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด มั้งครับ!!!

ถ้าเป็นสำนวนนะครับ ลองมั่วๆๆดู

แมลงปอสีเดง เด็ดปีกมันออก พริกเม็ดหนึ่ง

คงจะเปรียบเหมือนกับคนที่มีความรู้ความสามารถแต่ไม่ได้ใช้อะไร นานไปจึงเกิดการลืมเลือนและหายไป กลับกลายเป็นพริกเหมือนเดิม มั้งครับ

แมลงปอสีแดง เด้ดปีกมันออก พริกเม็ดหนึ่ง

แมงปอสีแดง คือ ความรู้ความความสามารถ เด็ดปีกมันออก คือ มีความรู้ความสามารถแต่ไม่ได้นำออกไปใช้ให้เกิดประโยชน์หรือศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ก็เปรียบเหมือนพริกแค่เม็ดเดียว คือ ไม่มีอะไรเลยไม่เป็นประโยชน์เลย

แมลงปอสีเดง เด็ดปีกมันออก พริกเม็ดหนึ่ง

แมลงปอสีแดงเปรียบเสมือนกับคนที่มีความรู้และมีการศึกษา

เมื่อเด็ดปีกมันออกเปรียบเสมือนกับคนที่มีความรู้มาก มีการศึกษาสูง แต่ไม่ได้นำมาใช้

ในทางที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย

มีค่าแค่พริกเม็ดหนึ่งเท่านั้น ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย

แมลงปอสีแดง เด็ดปีกมันออก พริกเม็ดหนึ่ง

แมงปอสีแดงเหมือนคนที่มีความรู้ความความสามารถ แต่เมื่อเด็ดปีกมันออก ความรู้ความสามารถที่มีก็ไม่สามารถเกิดนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์

ก็เปรียบเหมือนพริกแค่เม็ดเดียวที่ไม่มีประโยชน์อะไรเลย

แมลงปอสีแดง เปรียบเหมือน คนที่มีความรู้ความสามารถ แต่เมื่อ

เด็ดปีกมันออก เปรียบเหมือน คนที่ขาดความรู้ความสามารถ ดังนั้น

พริกเม็ดหนึ่ง เปรียบเหมือน ผู้ที่ไร้ซึ่งความรู้ความสามารถ

แมลงปอสีแดง เด็ดปีกออก พริกเม็ดหนึ่ง

หมายความว่า คนเรานั้นการที่จะเป็นแมลงปอสีแดงนั้น

อาจจะเป๋นบุคคลที่มีความรู้แต่ถ้าเราไม่มีการนำความรู้มาปรับปรุงนั้น

เราก้อจะเหมือนแค่แมลงปอที่ถูกเด็ดปีกออกเท่านั้นเอง

แมลงปอสีแดง เด็ดปีกออก พริกเม็ดหนึ่ง

การที่นักศึกษาเข้ามาเล่าเรียนในรั่วมหาวิทยาลัย เข้ามาศึกษา รับความรู้จากครูบาอาจารย์ ไปวันๆ พอกลับถึงบ้าน ไม่นำความรู้ที่ได้รับ มาทบทวน พอถึงเวลาจะใช้ความรู้หรอสอบขึ้นมา ก็ยิบหนังสือมาอ่าน สอบเสร็จ ก็ไม่สนใจทิ้งความรู้ไว้กับหนังสือ แล้วก็ตอบตัวเองว่าเรียนจบแล้ว แต่กลับลึมวิชาที่อาจารย์สอนมาใช้ในชีวิต หรือ อาชีพของตันเอง

แมลงปอสีแดง

เด็ดปีกออก

พริกเม็ดหนึ่ง

ก็เปรียบเหมือนกับ คนที่มีความสามารถอยู่ในตัวเอง แล้วไม่ใช้ความสามารถที่มีให้เหมาะสม ไม่ใช้ความสามารถให้เกิดประโยชน์

คือ คนที่มีอำนาจ แต่เมื่อวันหนึ่งต้องสูญสิ้นอำนาจนั้นไป ก็กลายเป็นแค่คนธรรมดา