การบวกเลขคู่

1. สองบวกสองได้เท่ไหร่ 2. แปดสิบแปดบวกหกสิบหกได้เท่าไหร่
คำตอบ