สู้ต่อไปเพื่อการศึกษาไทย

การศึกษาไทยกำลังจะถอยหลัง เด็กนักเรียนมีความคิดที่แปลกประหลาดมากยิ่งขึ้น ทำในสิ่งที่ผู่ใหญ่คิดว่าไม่มี แต่เด็กนักเรียนเราคิดว่าตัวเองทำได้ดี
คำตอบ
not yet answered
ครูรัน

หลักการของ KM

ธรรมชาติของความรู้ เคลื่อนที่อยู่เสมอ หากนำไปใช้และเผยแพร่อย่างต่อเนื่องจะมีพลังมากยิ่งขึ้น