ผักใบห่อ

เสรี
ผมปลูกผักปลอดสารไว้กินเอง แต่เกิดใบห่อ เป็นบางต้นอยากทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรครับ
คำตอบ