ความเป็นอยู่

kanong warasri
อาจารย์อยู่เลยอนุกูล นานๆ มีอะไรเป็นพิเศษ หรือ ครับ (ลูกศิษย์รุน ทองกราว 2526)
คำตอบ