คุณครูปิดความคิดเห็นไว้ครับ

คุณครูครับ คุณครูปิดความคิดเห็นไว้ครับ เลยแสดงความคิดเห็นไม่ได้ ขจิต ฝอยทอง ขอบคุณครับ อาจารย์ขจิต ฝอยทอง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน http://gotoknow.org/blog/yahoo
คำตอบ

อาจารย์คะ ขอบคุณที่เตือน อาจเป็นเพราะพึ่งเข้าใจงาน ยังไม่สันทัดในการจัดทำ ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยให้ข้อแนะนำในการใช้ด้วยคะ   ข้อมูลบางอย่างที่เราผู้สอนภาษาอังกฤษยังต้องศึกษาอีกมาก หากอาจารย์ มีข้อแนะนำ น้อมรับคะ

      ครูรุจิ 

appy the information given to create dialogues.