จิตวิทยาเด็กพิเศษ

tatcha
เราเพิ่งค้นเจอข้อมูลของนายเลยมีเรื่องช่วยให้นายถามอาจารย์สถาบันเดิมเราให้หน่อยว่าจิตวิทยาเด็กพิเศษต่างจากเด็กปกติยังไงเผอิญโรงเรียนที่เราสอนมีเด็กพิเศษเรียนร่วมกับเด็กปกติ เราอยากช่วยเหลือเด็กพวกนั้น อ้อนายอาจงงว่าเราคือใครเราเพื่อเก่านายที่ กศน.อ.โชคชัย แต่ตอนนี้เราเป็นอดีตของ กศน.โชคชัยไปแล้ว รบกวนด้วยแล้วนายอาจจะจำได้ว่าเราคือใคร หวังว่าไม่มากไปนะนักวิชาการการศึกษา
คำตอบ
not yet answered

จิตวิทยาเด็กพิเศษ ต่างจากเด็กปกติตรงที่มีพัฒนาการช้าหรือเร็วกว่าเด็กปกติ มีความผิดปกติทางร่างกายด้วยในบางกรณีครับ ว่าแต่นายเป็นใครกันน้าอยากรู้จัง